Regels

§1) Één account per speler

Iedere speler mag per wereld met maximaal één account deelnemen. Het doorgeven van je wachtwoord aan andere spelers is verboden. Het is niet toegestaan om een account enkel te gebruiken om andere spelers te bevoorraden met grondstoffen of troepen.

» meer

§2) Meerdere spelers met dezelfde internetverbinding

Grondstoffenleveringen (zenden en ontvangen), gezamenlijke aanvallen, aanvallen op elkaar en ondersteuning door spelers gestuurd die één internetverbinding of één computer delen zijn tijdens het gezamenlijke gebruik en 24 uur daarna niet toegestaan. Wanneer dezelfde internetverbinding of computer wordt gebruikt, moet je alle jouw bekende spelers aangeven onder "Instellingen" -> "Internetverbinding delen".

Deze regel geldt voor iedereen die aan één computer of LAN speelt. Het maakt niet uit of dit een keer of regelmatig gebeurt. Als LAN geldt bijvoorbeeld hetzelfde huishouden, dezelfde werkgever of school. Let op: Het systeem zal bijna alle regelovertredingen automatisch blokkeren. De uitzonderingen hierop zijn de gevallen bij een gedeelde internetverbinding:

 • Spelers op éénzelfde internetverbinding moeten minimum 3 weken wachten voor het versturen van aanvallen, ondersteuning of grondstoffen naar dezelfde speler weer toegestaan is. (Deze tijd gaat in na aankomst van de laatste aanval/ondersteuning/grondstoffen)

» meer

§3) Vakantievervanging

Als de bezitter van een account door een andere speler vervangen wordt, moet hiervoor de vakantiemodus gebruikt worden. Er gelden tussen alle accounts die over de verbinding van de vakantievervanger worden gespeeld de onder §2 genoemde beperkingen. Hiermee bedoelen we alle accounts op dezelfde internetverbinding en alle vakantievervangingen van deze accounts. Pas 24 uur na het beëindigen van de vakantievervanging zijn deze interacties weer geoorloofd.

» meer

§4) Taalgebruik en communicatie

Beledigingen gericht tegen andere spelers, stammen of moderators zijn verboden. Bedreigingen en afpersingen mogen alleen betrekking hebben op het spel. Politiek extreme, pornografische of andere onwettige uitlatingen zijn ten strengste verboden.

» meer

§5) Verkopen van een account

Het is ongewenst dat accounts voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Daarom is het verboden om spelaccounts, dorpen, grondstoffen of posities in de stam te koop te zetten, te verkopen of te kopen. Bovendien is het ruilen van grondstoffen tussen verschillende werelden verboden.

Voorbeelden:
 • Het is verboden grondstoffen via ebay.nl (of andere internetveilingen) te koop te stellen. Het is ook verboden het spelersrecht of een licentie op de eigen account te koop te stellen op ebay of andere internetveilingen.
   
 • Het is verboden grondstoffen tegen geld of premium punten aan te bieden.
   
  • De enige uitzondering hierop zijn functies die vanuit het spel zelf aangeboden worden.
   
 • Het is verboden persoonlijke bondgenootschappen aan te bieden in ruil voor premium punten.
   
 • Het is verboden spelers te laten herstarten op een spelwereld in ruil voor Premium-punten.
   
 • Het is verboden grondstoffen uit wereld 6 tegen grondstoffen uit wereld 7 aan te bieden.
   

§6) Programmafouten

Iedere speler is verplicht kritische fouten direct te melden aan de support. Als je fouten in het systeem of gaten in de regels bewust uitbuit moet je rekening houden met een accountschorsing of andere straffen. Als je regelschendingen van andere spelers ondersteunt of probeert te verbergen zal je ook gestraft worden.

» meer

§7) Bots, scripts en technische voordelen

Heb je niet genoeg tijd of raak je het overzicht in het spel kwijt? Scripts kunnen je helpen.

Lees deze paragraaf en ontdek hoever je mag gaan.

Tribal Wars is een uniek browserspel waar je de vrijheid hebt om scripts te gebruiken. Scripts maken vanaf de start van een wereld veel voorkomende handelingen prettiger om uit te voeren en zijn eigenlijk onmisbaar op grote accounts.
De regels waar scripts aan moeten voldoen zijn hieronder te vinden en zijn aangevuld met een actuele lijst die alle uitzonderingen op de regels bevat. Op de tribalwars scriptpagina is deze lijst te vinden. Elk script wat niet aan de regels voldoet is strafbaar, zowel in gebruik als in bezit.

De regels waaraan elk script moet voldoen lees je bij meer


» meer

§8) Accountannulering

Een account kan om verschillende redenen geblokkeerd of verwijderd worden. Als een account door een schending van de regels opgeschort wordt, volgt geen terugbetaling. Het verwijderen kan automatisch gebeuren als de speler meer dan 14 dagen niet op zijn account is geweest en hij geen premium account heeft.

» meer

§9) Voertaal

Dit is de Nederlandstalige versie van het spel Tribal Wars. Elke speler is verplicht de Nederlands taal te beheersen.

This is the Dutch version of the game Tribal Wars. Therefore Dutch is the only language allowed for communication. If you are unable to communicate in Dutch, you should play the international version of Tribal Wars: www.tribalwars.net

» meer

§10) Straffen op regelovertredingen

Een lijst met straffen welke gelden op de bovenstaand gemelde regelovertredingen kan je in het volgende forumtopic vinden: Straffenboomstructuur TribalWars.nl. We behouden ons het recht om in uitzonderingen over te gaan tot een andere straf. Deze straf kan bijvoorbeeld gewijzigd worden op basis van de ernst van de feiten of de geschiedenis van de speler.

§11) Manieren om Klachten neer te leggen

Wanneer je het bij een schorsing niet eens bent met een beslissing van een moderator kan je vragen om een tweede mening door een andere moderator.

Indien je een klacht wilt neerleggen over het functioneren van een moderator of over het algemene beleid van tribalwars.nl kan je dit in een supportaanvraag doen. Richt je supportaanvraag aan Community-Management (Duckje of Ramoth)


© 2003 - 2014 InnoGames GmbH · Impressum · Gegevensbescherming · AGV · RSS