Contacteer Support

Algemene regels

§1) Algemene informatie

 1. Lees de volgende regels zorgvuldig door en handel ernaar.
 2. Houd er rekening mee dat deze regels van toepassing zijn op alle aspecten en functies van het spel en verbonden services.
 3. InnoGames behoudt het recht de regels op elk moment te wijzigen. Een verandering zal op zijn minst aangekondigd worden in het forum en op de startpagina van Tribal Wars.
 4. Denk eraan dat speciale, (tijdelijke) werelden mogelijk extra regels en beperkingen hebben. Deze zullen opgelijst worden in de forumaankondiging en de introductiebericht van de spelwereld.
 5. InnoGames neemt geen verantwoordelijkheid voor de acties of opmerkingen gemaakt door de gebruikers in het spel of op andere platformen. Gebruikersinhoud kan zonder voorafgaande waarschuwing of melding verwijderd worden als deze in strijd is met onze regels.
 6. Als je vragen hebt over een deel van de regels, voorschriften en beperkingen zoals vermeld in de deze paragrafen, neem dan op voorhand contact op met het Support team.
 7. Deze regels kunnen niet alle mogelijke problemen behandelen. Het Support team is toegestaan ​​om straffen op te leggen of zelfs accounts te verbannen in gevallen die niet onder deze regels vallen.
 8. Houd er rekening mee dat naast de regels onze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op onze services en moeten worden nageleefd.
 9. Het Support team, Community Management of InnoGames medewerkers zullen nooit om je wachtwoord vragen.

§2) Gedragscode

 1. Behandel altijd andere leden van de community met respect. Alle interacties met andere spelers moeten altijd vriendelijk en gepast zijn.
 2. Het Support team behoudt het recht spelers die de spelregels niet volgen te verbannen uit het spel en/of van gekoppelde diensten; Afhankelijk van de overtreding zonder voorgaande waarschuwing of verwittiging. Bans kunnen enkel besproken worden via het support systeem.
 3. In het geval van ernstig wangedrag of misbruik van het support systeem mag het support team de overtredende speler uitsluiten van het gebruik van het support systeem.
 4. Je bent verplicht om de instructies van het support team op te volgen. De Community Manager is de hoogste autoriteit in alle support aangelegendheden. Haar/zijn beslissing is definitief.
 5. Alles wat je schrijft in het spel of gekoppelde diensten kan tegen je gebruikt worden als bewijs in geval van tegenspraak tegen een blokkade of andere vragen aan het support team. Bij twijfel valt de interpretatie toe aan het support team.
 6. Het is niet toegestaan ​​om je voor te doen als een andere speler, een lid van het support team of een medewerker van InnoGames.
 7. Het is niet toegestaan te beweren contacten te hebben binnen het Support Team of InnoGames medewerkers om hiermee eender welk gedrag af te dwingen
 8. Het publiceren van inhoud van je communicatie met het support team of andere spelers zonder hun volledige toestemming is niet toegestaan.
 9. Elke speler is verplicht om informatie over fouten en bugs aan de support te rapporteren zodra hij/zij er kennis van heeft. Als je dit niet snel genoeg doet, vooral als er voordelen zijn opgedaan vanwege de bug/fout, kan dit leiden tot bestraffing.
 10. Als je profiteert van een andere speler die de regels overtreedt, kan dit ook leiden tot acties tegen jouw account. Als je denkt dat je geprofiteerd hebt van een overtreding van de spelregels neem dan onmiddellijk contact op met het support team.
 11. Het is verboden om acties of informatie te vragen die direct of indirect gerelateerd is aan het eigendom van een account of om spelers te chanteren, misleiden of te bedreigen hiervoor; evenals om op een andere manier tot een overtreding van de regels aan te zetten.
 12. Het is niet toegestaan ​​om informatie op te slaan, te delen, te publiceren of te adverteren die in strijd is met onze spelregels of regels van één van de verbonden platformen.
 13. Het is verboden om externe of in-game middelen te gebruiken om regels, blokkades of technische beperkingen te omzeilen die in het spel of aan verbonden services zijn geïmplementeerd.

§3) Communicatie en taal

 1. Uitdrukkingen, terminologie, media of links naar inhoud die politiek extreme, pornografische, gewelddadige, seksueel expliciete, seksistische, beledigende, grof taalgebruik, bedreigende of illegale inhoud weergeeft, zijn verboden in het spel en elk verbonden platform. Dit omvat ook gecensureerde of anderszins gewijzigde versies.
 2. Je mag geen herkenbare merken, handelsmerken en/of beschermde namen gebruiken als onderdeel van je account, profiel, dorp of stam.
 3. Het is ook niet toegestaan ​​om de game te gebruiken voor directe of indirecte advertenties van websites, projecten of merken die niet direct zijn gelieerd aan InnoGames of Tribal Wars. Voor uitzonderingen moet een expliciete toestemming van het support team op voorhand aangevraagd worden.
 4. De communicatie tussen spelers en met de Support moet in het Nederlands gebeuren. Het Support team hoeft niet te reageren op aanvragen die niet begrijpbaar zijn. (bijvoorbeeld met behulp van een automatische vertaling).
 5. Spelers- en stamprofielen moeten in het Nederlands staan. Korte en bekende citaten/zinnen uit andere talen zijn toegestaan ​​als een correcte vertaling in het Nederlands wordt verstrekt die direct volgt of voorafgaat.
 6. Spelers mogen niet hun informatie of persoonlijke informatie van derden delen omdat deze gebruikt kan worden om toegang te verschaffen tot de account of in andere onwettige manieren.

§4) Accounts

 1. Spelers mogen maar één account hebben op elke spelwereld. Het is toegestaan ​​om met hetzelfde account op meerdere spelwerelden te spelen of Tribal Wars met verschillende accounts te spelen, zolang deze niet op dezelfde spelwereld actief zijn.
 2. Als een speler besluit, voor wat voor reden dan ook, om te spelen op een andere account op dezelfde wereld moet hij/zij er zeker van zijn dat de account verwijdering is aangevraagd en er 24 uur sindsdien voorbij gegaan zijn voor in te loggen op de nieuwe account. Het is niet toegestaan om het accountverwijderingsproces nadien te annuleren.
 3. Speleraccounts worden doorgaans verwijderd na 14 dagen inactiviteit
 4. Het is verboden om één of meer accounts aan te maken met als hoofddoel om een andere account te onderhouden of daarvan te profiteren ("boosten/pushen"). ("pushen"). meer info
 5. Het is niet toegestaan ​​om zonder toestemming in te loggen op een account van een andere gebruiker. Zelfs de poging tot inloggen is strafbaar.
 6. Deel je wachtwoorden niet met andere spelers. Elke overtreding van deze regel is op risico van de spelers. Er is geen verplichting voor de support om in deze gevallen te helpen.
 7. Als je de toegang tot je account bent kwijtgeraakt of denkt dat je account is gehackt, neem je binnen zeven dagen contact op met ons Support Team om het eigendom van het account te herstellen. Na dit tijdsbestek is het hoogst onwaarschijnlijk dat we je weer toegang tot je account kunnen verlenen.
 8. Als de Vakantievervangingsfunctie gebruikt wordt is de eigenaar volledig verantwoordelijk voor de selectie van een vervanger en wordt aangenomen dat de vervanger over het algemeen handelt met zijn/haar goedkeuring. Dit is van toepassing op elke wijziging gedaan op (of door) het account terwijl de vakantiervanging actief is. Individuele of herhaaldelijk misbruik van de vakantievervanging kan leiden tot een straf voor alle betrokken accounts. Het Support systeem behandelt deze zaken naar eigen discretie op een case-by-case basis."
 9. Gebruikers die vanaf hetzelfde apparaat of hetzelfde netwerk spelen (bijvoorbeeld hetzelfde huishouden, school, werkplek) moeten dit markeren in hun accountinstellingen onder "Gedeelde verbindingen". Het maakt niet uit of dit één keer of regelmatig gebeurt.
 10. Het is verboden om tijdelijke/wegwerpbare ("trash") e-mailadressen te gebruiken tijdens de registratie. Als je dit wel doet, kan dit resulteren in de uitsluiting van het spel.
 11. Elke speler is verantwoordelijk voor de geldigheid en veiligheid van zijn / haar account en de ingevoerde gegevens.
 12. Het is niet toegestaan ​​om je identiteit, oorsprong of andere informatie met betrekking tot jezelf of je account te maskeren. Overtreding van deze regel kan leiden tot straffen of uitsluiting van het spel.

§5) Premium Punten

 1. Het is niet toegestaan ​​om accounts, delen van accounts of externe diensten die gerelateerd zijn aan accounts te kopen, verkopen of aan te bieden in ruil voor Premium Punten of andere voordelen. De enige uitzondering zijn gameplay-elementen of functies die direct deel uitmaken van het spel en die zijn ontworpen om te interageren met de economie in het spel.
 2. De overdracht van Premium Punten tussen spelers gebeurt op risico van de deelnemende spelers. Er is geen verplichting voor de support om in deze gevallen te helpen. Houd er rekening mee dat Premium Punten die door spelers worden ontvangen mogelijk met terugwerkende kracht worden verwijderd, bijvoorbeeld als ze onderhevig zijn aan terugboekingen, frauduleus worden verkregen of worden opgelopen door een overtreding van de regels die hier worden uiteengezet. Als een speler Premium Punten krijgt van een onbekende bron moet contact worden opgenomen met het support team voordat ze opgebruikt worden.

§6) Bots & Scripts

 1. Tribal Wars moet met de ondersteunde browsers worden gespeeld via de officiële webversies of de officiële en bijgewerkte mobiele apps. Elke vorm van actie in het spel moet met de hand worden gedaan of alleen door een selectie van toegestane scripts en tools.
 2. Bots, tools, scripts en andere middelen die geautomatiseerde acties bieden of repliceren en/of toegang tot premium functionaliteit toestaan, zijn verboden tenzij expliciet toegestaan.
 3. Een overzicht van toegestane scripts kan je hier vinden.
 4. Er mag op geen enkele manier obfuscatie(onduidelijk maken) worden toegepast op broncode van scripts en het moet toegankelijk zijn voor het Tribal Wars Team.

Marktregels

§7) Andere

 1. Het uitgangspunt in onze scriptregels is dat elke menselijke actie (klik, sneltoets, touchscreen) overeen komt met één spel gerelateerde actie en er geen spel gerelateerde acties mogen worden overgeslagen.

  • Hierop zijn op dit moment 3 uitzonderingen:
  • Het hernoemen van meerdere dorpsnamen, bevelen of berichten is toegestaan.
  • Het invullen van meerdere input velden is toegestaan.
  • Grondstof balanceer scripts die binnen het eigen account grondstoffen rond sturen worden toegestaan, scripts die grondstoffen versturen naar derden zijn niet toegestaan.

 2. Elk script, deel van een script of spelgerelateerde actie mag niet automatisch herhaaldelijk uitgevoerd worden zonder tussenkomst van een menselijke actie (klik, sneltoets, touchscreen).

  • Hierop zijn op dit moment 2 uitzonderingen:
  • Grondstof balanceer scripts die binnen het eigen account gs rond sturen worden toegestaan, scripts die gs versturen naar derden zijn niet toegestaan.
  • Farm Assistent scripts worden toegestaan indien ze voldoen aan de regels onder puntje 5.

 3. Alle scripts moeten gekeurd worden en zullen na keuring gehost worden door het team om legaliteit te garanderen en misbruik tegen te gaan, het is niet toegestaan om scripts te gebruiken die op een andere locatie gehost worden met uitzondering van scripters die hun script testen (meer richtlijnen hier over on de ontwikkelaars sectie op het Algemene Forum)

 4. Alle scripts dienen toegevoegd en uitgevoerd te worden vanuit de snellijst. Scripts uitvoeren door middel van browser extensies (add-ons), userscripts (greasemonkey/tampermonkey), bladwijzers (bookmarks), browser console of andere tools met gelijkaardige functionaliteiten is niet toegestaan.
 5. Voor scripts die te maken hebben met het versturen van bevelen gelden de volgende regels:
  • Een dergelijk script mag niet focussen of klikken op de "Aanvallen" of "Ondersteunen" knop op de verzamelplaats, bevestigingspagina of kaart pop-up
  • Een script mag gebruikt worden om (meerdere) tabbladen te openen maar mag niet gebruikt worden om tabbladen te sluiten

 6. Voor scripts die inwerken op de Farm Assistent gelden de volgende regels:
  • Een dergelijk script mag herhaaldelijk farms uit één dorp wegsturen (uitzondering op regel 2).
  • Het wisselen tussen dorpen moet echter manueel gebeuren.

 7. Bij het inzenden van een script ter goedkeuring zal de inzender kunnen kiezen tussen volgende opties:
  • Publiek script: het script zal onmiddellijk op het algemene forum gepubliceerd worden
  • Privé script: het script zal voor 6 maand privé gebruikt kunnen worden en daarna automatisch gepubliceerd worden op het algemene forum, volgende voorwaarden zijn hier van toepassing:
   • De exclusiviteitsperiode geldt vanaf het moment van de eerste goedkeuring van het script.
   • Scripts die privé gehouden worden moeten eveneens aan alle scriptregels voldoen.
   • Elke functionaliteit in een script dat het gebruik ervan beperkt tot een specifiek aantal spelers (door de scripter gekozen/beheerd) is niet toegestaan.
   • Andere spelers die het script in handen krijgen kunnen dit script zelf indienen waardoor het mogelijk vroegtijdig op het algemene forum verschijnt.
   • In het geval van scripts die een backend (server) nodig hebben om te functioneren dient het script bij publicatie te werken voor iedereen, indien de scripter de middelen hier voor niet kan of wilt voorzien wordt het script afgekeurd en de front-end (javascript) gepost in de ontwikkelaars sectie op het AF zodat andere scripters er mee aan de slag kunnen.
 8. Scripts mogen nooit in interactie gaan met de premium beurs.

 9. Het aanpassen of tegenwerken van door InnoGames ingebouwde functionaliteiten is niet toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring van het team.

 10. Een script mag niet automatisch informatie versturen of reageren op een event op je account.

 11. Het is niet toegestaan om code uit te voeren op een later tijdstip dan dat de opdracht gegeven is (timeouts, intervals, ...) zonder voorafgaande goedkeuring van het team

 12. Het team zal regelmatige impact-analyses maken van script op het spel en de community. Op basis hiervan kunnen we scripts alsnog afkeuren ook al voldoen ze aan alle richtlijnen die hierboven gesteld zijn.

Speed werelden

In afwijking van regel 3.4 geldt dat alle communicatie tussen spelers en met de Support op de Speedwereld in het Nederland of Engels moet plaatsvinden. Andere talen zijn niet toegestaan.

Notwithstanding rule 3.4, all communication between players and with the support on the Speed world has to be in Dutch and/or English. Other languages are not allowed.

Extra regels kunnen van toepassing zijn op speed-rondes. Controleer zeker de rondebeschrijving voordat je deelneemt.