Spelregels

§1 Één account per speler

Iedere speler mag per wereld met maximaal één account deelnemen. Het doorgeven van je wachtwoord aan andere spelers is verboden. Het is niet toegestaan om een account enkel te gebruiken om andere spelers te bevoorraden met grondstoffen of troepen.

Meer informatie:
  • Het is toegestaan de vakantiemodus te gebruiken; De vakantievervanger mag dus op zijn eigen account en de account in vakantiemodus spelen.

  • Het is toegestaan om met meerdere spelers vanuit één computer spelen. Iedere speler moet echter zelf spelen en regel §2 naleven.

  • Als 2 personen binnen 1 huishouden spelen mogen ze niet bij elkaar inloggen.

  • Het is verboden om zonder toestemming op andere accounts in te loggen; Ook proberen in te loggen is verboden.
Samenvoegen Accounts

  • Het is toegestaan dat accounts samengevoegd worden, meerdere spelers op 1 account spelen of spelers van account wisselen. Echter blijft altijd van kracht dat je slechts op één account per wereld mag spelen. Om dit eerlijk te laten verlopen moeten de volgende beperkingen in acht gehouden worden:

    • Bij het samenvoegen van accounts moet de account volledig van de spelwereld verwijderd worden voordat je op de andere account mag inloggen.


    • Bij het wisselen van account mogen beide spelers die wisselen van account voor 5 dagen niet inloggen op geen enkele account op deze spelwereld. Geen enkel account mag zonder eigenaar achterblijven (dus een permanente vakantievervanging is niet toegestaan)


    • Bij het samenspelen van meerdere spelers op 1 account mogen geen van beide spelers op andere accounts op dezelfde spelwereld spelen.


    • Het is toegestaan met meerdere personen op 1 account te spelen. In zo'n geval is het doorgeven van wachtwoorden dus wel toegestaan. Wees in dit geval zeker dat je je medespeler 100% kan vertrouwen; Voor ons maakt bij regelschendingen geen verschil of jij of je medespeler de regel overtreden heeft.


    • Fuseren of account wisselen binnen hetzelfde huishouden of op dezelfde internetverbinding is verboden.


§2 Meerdere spelers met dezelfde internetverbinding

Wanneer dezelfde internetverbinding of computer wordt gebruikt, moet je alle jouw bekende spelers aangeven onder "Instellingen" -> "Internetverbinding delen". Deze regel geldt voor iedereen die aan één computer of LAN speelt. Het maakt niet uit of dit een keer of regelmatig gebeurt. Als LAN geldt bijvoorbeeld hetzelfde huishouden, dezelfde werkgever of school.

Grondstoffenleveringen (zenden en ontvangen), gezamenlijke aanvallen, aanvallen op elkaar en ondersteuning door spelers gestuurd die één internetverbinding of één computer delen zijn tijdens het gezamenlijke gebruik en tot 24/48 uur daarna niet toegestaan. (24 of 48 uur is afhankelijk van wereldinstellingen)


Voorbeelden:
  • Bij het delen van dezelfde internetverbinding moeten alle jou bekende spelers zich onder "Instellingen" -> "Internetverbinding delen" inschrijven. Dit moet op elke wereld waarop die spelers spelen gebeuren.

  • Als 2 personen binnen 1 huishouden spelen mogen ze niet bij elkaar inloggen.


§3 Vakantievervanging

Als de bezitter van een account door een andere speler vervangen wordt, moet hiervoor de vakantiemodus gebruikt worden. Er gelden tussen alle accounts die over de verbinding van de vakantievervanger worden gespeeld de volgende automatische beperkingen:

Grondstoffenleveringen (zenden en ontvangen), gezamenlijke aanvallen, aanvallen op elkaar en ondersteuning door spelers gestuurd die één internetverbinding of één computer delen. Deze handelingen zijn pas 24/48 uur na het beëindigen van de vakantievervanging terug mogelijk. (24 of 48 uur is afhankelijk van wereldinstellingen)Meer informatie:
  • Het is toegestaan met de vakantievervanging dorpen te veroveren.

  • Het is verboden met je vakantievervanging een speler op jouw internetverbinding aan te vallen, te ondersteunen of met grondstoffen te bevoorraden.

  • Het is verboden een speler te ondersteunen zowel vanuit jouw account als vanuit het account waarvoor je een vakantievervanging hebt aangenomen.

  • Het is toegestaan twee verschillende spelers uit dezelfde stam aan te vallen zowel vanuit jouw als vanuit het account van de vakantievervanging die je hebt aangenomen.

  • Permanente vakantievervangingen zijn niet toegestaan. Accounts die over een periode van 120 dagen meer dan 80% (96 dagen) in vakantievervanging hebben doorgebracht zullen geblokkeerd worden. Tevens zullen er specifieke automatische beperkingen optreden als een account te lang onder vakantievervanging staat.

§4 Taalgebruik en communicatie

Beledigingen gericht tegen andere spelers, stammen of moderators zijn verboden. Bedreigingen en afpersingen mogen alleen betrekking hebben op het spel. Politiek extreme, pornografische of andere onwettige of ongepaste uitlatingen zijn ten strengste verboden.
Dit geldt overal in het spel, dus ook voor mededelingen, het stammenforum, speler- en stam profielen, en ook voor de namen van spelers, dorpen of stammen.

Overtredingen op deze spelregel zullen altijd aanvalbaar bestraft worden.

Voorbeelden:
  • Het is toegestaan een speler beginneling (noob) te noemen.

  • Het is toegestaan om een speler grondstoffen af te persen.

  • Het is verboden om een andere speler premium punten of geld af te persen.

  • Het is ten strengste verboden spelers buiten het spel te bedreigen. Dit leidt tot een onmiddellijke uitsluiting uit het spel.

  • Het is verboden racistische, enigszins discriminerende of ongepaste termen te gebruiken in profielen, dorpsnamen, stamnamen en stamprofielen.

  • Het is verboden pornografische links in een profiel op te nemen of als profiel afbeelding een pornografische afbeelding te gebruiken.

  • Spelers met ongepaste namen zullen onmiddellijk verwijderd worden (voorbeelden: Adolf Hitler, Meisjesverkrachter, klootzak, ..). Hetzelfde geldt voor de oprichters van stammen met ongepaste namen (voorbeelden: SS, NSDAP, KKK, ..).

  • Het is niet toegestaan dit spel voor reclamedoeleinden te gebruiken. Kettingmails, referral links of links naar diefspellen mogen niet verstuurd worden.

  • Het is niet toegestaan om misbruik te maken van de in het spel gestelde communicatieve functies.Vb. het versturen van spam-mededelingen

  • Het is niet toegestaan om in profielen of in mededelingen advertenties te maken om premium om te ruilen voor profiel/stam plaatjes. Dit kan je op » het Grafische forum doen
§5 Verkopen van een account

Het is ongewenst dat accounts voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Daarom is het verboden om spelaccounts, dorpen, grondstoffen of posities in de stam te koop te zetten, te verkopen of te kopen. Bovendien is het ruilen van grondstoffen tussen verschillende werelden verboden.

Voorbeelden:
  • Het is verboden grondstoffen via ebay.nl (of andere internetveilingen) te koop te stellen. Het is ook verboden het spelersrecht of een licentie op de eigen account te koop te stellen op ebay of andere internetveilingen.

  • Het is verboden grondstoffen, dorpen of accounts tegen geld of premium punten aan te bieden.

    • De enige uitzondering hierop zijn functies die vanuit het spel zelf aangeboden worden.

  • Het is verboden persoonlijke bondgenootschappen aan te bieden in ruil voor premium punten.

  • Het is verboden spelers te laten herstarten op een spelwereld in ruil voor Premium-punten.

  • Het is verboden grondstoffen uit wereld 6 tegen grondstoffen uit wereld 7 aan te bieden.§6 Programmafouten

Iedere speler is verplicht kritische fouten direct te melden aan de support. Als je fouten in het systeem of gaten in de regels bewust uitbuit moet je rekening houden met een accountschorsing of andere straffen. Als je regelschendingen van andere spelers ondersteunt of probeert te verbergen zal je ook gestraft worden.

Voorbeelden:
  • Als je merkt dat door het afbreken van eenheden meer grondstoffen terugkomen dan ze kosten, mag je dit niet uitbuiten en moet je deze fout melden.

  • Als je merkt dat bij een boerderij met level 30 meer eenheden in je dorp zijn dan werkelijk is toegestaan, moet je dit melden.

  • Als je meer premium punten krijgt dan waarvoor je betaald hebt dan moet je dit melden.

  • Het omzeilen van verboden spelacties is verboden!§7 Bots, scripts en technische voordelen

Heb je niet genoeg tijd of raak je het overzicht in het spel kwijt? Scripts kunnen je helpen.

Tribal Wars is een uniek browserspel waar je de vrijheid hebt om scripts te gebruiken. Scripts maken vanaf de start van een wereld veel voorkomende handelingen prettiger om uit te voeren en zijn eigenlijk onmisbaar op grote accounts.


De regels waar scripts aan moeten voldoen zijn hieronder te vinden en zijn aangevuld met een actuele lijst die alle uitzonderingen op de regels bevat. Op de tribalwars scriptpagina is deze lijst te vinden. Elk script wat niet gekeurd is door het team is strafbaar, zowel in gebruik als in bezit. Een lijst met publieke gekeurde scripts vind je op Twscripts.nl

Lees deze paragraaf en ontdek hoever je mag gaan.

  • Een script mag premiumvoordelen niet beschikbaar maken voor accounts zonder premium status.

  • Elke handmatige klik mag slechts éénmaal met het spel communiceren. Uitzondering hierop is het hernoemen van grote lijsten als dorpsnamen en bevelen, deze mogen in het geheel hernoemd worden.

  • Het ophalen van data via Ajax-requests (of technisch gelijkwaardig) is toegestaan. Indien de data van tribalwars servers komt en dit in een loop-achtige vorm gebeurt, dient de opdracht synchroon gegeven te worden (async:false).

  • Het versturen van data naar een andere pagina binnen het spel is op geen enkele manier toegestaan.

  • iFrames die (enige vorm van) interactie met het spel hebben zijn verboden, iFrames die enkel data weergeven vanaf een externe locatie zijn toegestaan.

  • Elke manier om een actie uit te voeren op een later moment dan het feitelijk geven van de opdracht is illegaal (= enige vorm van timeouts zijn niet toegestaan). Uitzonderingen hierop zijn het verlaten van een actie om eerst een melding weer te geven en specifiek door het team toegelaten scripts.

  • Op scripts die door InnoGames gemaakt zijn berust copyright, geen enkele aanpassing aan die scripts is toegestaan. Een uitzondering vormt het laten zien van gegevens op de kaart, daarvoor mag het beschikbare script gebruikt en aangepast worden. Ook het tegenwerken van ingebouwde functionaliteiten is niet toegestaan.

  • Het is toegestaan om parameters met een URL mee te geven indien de afhandeling er van gebeurt volgens de regels. Het is niet toegestaan om parameters verkregen via URL een 2de keer via URL mee te geven.

  • Elke functionaliteit in een script dat het gebruik ervan beperkt tot een specifiek aantal spelers (door de scripter gekozen/beheerd) is niet toegestaan. Uitzondering hierop is natuurlijk het limiteren van een script tot spelers met een actieve PA / AM account.

  • Het is verboden om proxy servers te gebruiken die het eigen ip adres verbergen (´anonieme proxy's´). Proxy servers van normale internet providers zijn toegestaan.

  • Het support-team behoudt het recht scripts niet goed te keuren ook al voldoen ze aan bovenstaande regels.

  • Een script mag geen interactie hebben met de Premium Beurs


De regels zijn vrij technisch beschreven, waardoor de spelers die scripts maken goed zouden moeten weten wat wel en niet mag. Als je bij het gebruiken van een script twijfelt of het mag, stel je vraag dan via het Support-systeem of het Tools & Projectenforum


§8 Accountannulering

Een account kan om verschillende redenen geblokkeerd of verwijderd worden. Als een account door een schending van de regels opgeschort wordt, volgt geen terugbetaling. Het verwijderen kan automatisch gebeuren als de speler meer dan 14 dagen niet op zijn account is geweest en hij geen premium account heeft.

Voorbeelden:
  • Bij permanente blokkeringen op een spelwereld wordt het account verwijderd na verloop van ongeveer 14 dagen..


  • Als een account geblokkeerd wordt heb je geen recht op retributie van premium punten.

  • Als een account vanwege een heftige regelschending opgeschorst en uit het spel verbannen wordt vervallen ook de nog niet ingezette premium punten.

  • Ongepast gedrag tegenover de supportmedewerkers en misbruik van het supportsysteem kan tot accountannulering leiden.

§9 Voertaal

Dit is de Nederlandstalige versie van het spel Tribal Wars. Elke speler is verplicht de Nederlandse taal te beheersen.

This is the Dutch version of the game Tribal Wars. Therefore Dutch is the only language allowed for communication. If you are unable to communicate in Dutch, you should play the international version of Tribal Wars:www.tribalwars.net

Voorbeelden:
  • Alle spelers- en stamprofielen moeten voor het merendeel in het Nederlands of het Engels geschreven worden. Latijnse citaten zijn ook nog toegestaan. Andere talen dienen direct gevolgd te worden door een correcte vertaling.
  • Alle communicatie (uitgezonderd spelers- & stamprofielen, zie hierboven) dient verplicht in het Nederlands te verlopen.

  • Het is niet toegestaan van andere spelers te eisen dat ze een andere taal dan het Nederlands spreken.

  • Het is niet toegestaan stammen te gronden voor één nationaliteit of spraak en anderstalige spelers uit deze stam uit te sluiten.

  • Het (herhaaldelijk) minachten van deze regel leidt tot een accountschorsing.

  • Alle communicatie met leden van het TW-Team gebeurt verplicht in het Nederlands. Support-aanvragen of mededelingen geschreven in andere talen worden door ons niet beantwoord.

§10 Straffen op regelovertredingen

Een lijst met straffen welke gelden op de bovenstaand gemelde regelovertredingen kan je in het volgende forumtopic vinden: Straffenboomstructuur TribalWars.nl. We behouden ons het recht om in uitzonderingen over te gaan tot een andere straf. Deze straf kan bijvoorbeeld gewijzigd worden op basis van de ernst van de feiten of de geschiedenis van de speler.

§11 Manieren om Klachten neer te leggen

Wanneer je het bij een schorsing niet eens bent met een beslissing van een moderator kan je vragen om een tweede mening door een andere moderator.
Indien je een klacht wilt neerleggen over het functioneren van een moderator of over het algemene beleid van tribalwars.nl kan je dit in een supportaanvraag doen. Richt je supportaanvraag aan Community-Management (Duckje of Poo.)

Het algemene forum is niet de plaats om je blokkade of straf te bespreken. Deze topics staan we daar ook niet toe.